Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Θα προσπαθήσουμε να αναρτήσουμε μερικά σενάρια διδασκαλίας।
Ο σκοπός του ιστολογίου είναι να προωθήσει την εκπαίδευση της Χημείας στα ελληνικά σχολεία।
Θα εκτιμήσουμε οποιαδήποτε συνεισφορά σας.