Κυριακή, 11 Ιουλίου 2010

Εξοικίωση με το το σημείο ζέσεως.

Στο σενάριο που μπορείτε να βρείτε εδώ, γίνεται προσπάθεια εξοικίωσης του μαθητή της Α΄ Λυκείου με την έννοια του σημείου ζέσης। Γίνεται χρήση του Λογισμικού ΣΕΠ। Δεκτές οι παρατηρήσεις σας।
Τα αρχεία που αναφέρονται στο σενάριο διδασκαλίας είναι τα szst.lab, szst2.lab, szst3.lab