Σάββατο, 25 Σεπτεμβρίου 2010

Περιληπτική αναφορά στις βασικές έννοιες Χημείας για την Β΄ Λυκείου

Μετά από την αντίδραση κάποιων μαθητών μου για το μέγεθος του αρχείου "Απαραίτητες έννοιες Χημείας", το οποίο τους φάνηκε μεγάλο, παραθέτω έναν συντομότερο οδηγό στο αρχείο "ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ" σε μορφή DOC και σε μορφή PDF.
Ωστόσο, για όποιον ενδιαφέρεται να διαβάσει αναλυτικότερα τις έννοιες αυτές καλύτερα να διαβάσει την προηγούμενη ανάρτηση.

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Απαραίτητες γνώσεις για αναπλήρωση κενών στην Χημεία.

Πριν να αρχίσουν οι μαθητές της Β΄ Λυκείου να διδάσκονται την ύλη της Οργανικής Χημείας, κρίνουμε καλό να θυμίσουμε βασικές χημικές έννοιες που ενδεχομένως να μην έχουν κατανοήσει ή να μην έχουν προλάβει να διδαχθούν στην Α΄ Λυκείου. Οι έννοιες αυτές είναι σχεδόν σε όλους τους μαθητές συγκεχυμένες.

Για να κατεβάσετε τον Adobe Acrobat Reader
Στο αρχείο: Απαραίτητες έννοιες Χημείας, σε μοφή DOC (πατήστε τη Λήψη για να το αποθηκεύσετε στον δίσκο σας), ή στο αρχείο: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ σε μορφή PDF (πρέπει να διαθέτετε τον Adobe Acrobat Reader), γίνεται αναφορά στα βασικότερα θέματα:

Η έννοια της «Ύλης» και η έννοια του «Υλικού» στη χημεία
Η έννοια του μείγματος και η έννοια του διαλύματος
Η έννοια του στοιχείου και η έννοια της Χημικής Ένωσης
Η έννοια του ατόμου και του μορίου
Πώς συμβολίζουμε στη Χημεία τα άτομα και τα μόρια
Η δομή του ατόμου
Τι είναι τα Ιόντα
Χημικές αντιδράσεις
Χημικές εξισώσεις
Παραδείγματα χημικών αντιδράσεων
Η έννοια του Ατομικού Βάρους (Σχετικής Ατομικής Μάζας Ar)
Η έννοια του Μοριακού Βάρους (Σχετικής Μοριακής Μάζας Mr)
Η έννοια του mol
Ο χημικός δεσμός