Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου 2011

Μελέτη της αραίωσης ασθενών οξέων

Παρακάτω δημοσιεύω το σενάριο που μου ζητήθηκε να αναπτύξω στις εξετάσεις Β επιπέδου στις ΤΠΕ. Αφορά στη διδασκαλία της αραίωσης ασθενών οξέων και βάσεων στο Λύκειο με χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας. Το σενάριο αυτό αποτελεί καρπό των μαθημάτων επιμόρφωσης στο Β επίπεδο που προηγήθηκε την χρονιά αυτή.
Αναλυτικά το σενάριο θα το βρείτε στο αρχείο Αραιώσεις ασθενών οξέων. Αποτελεί μια προσπάθεια εξοικείωσης των μαθητών με προβλέψεις και πειραματικές διαδικασίες ελέγχου των προβλέψεών τους. Αποτελείται από 3 φύλλα εργασίας και ολοκληρώνεται σε 2-3 διδακτικές ώρες.